Lớp 5G tổ chức sinh nhật cho các bạn có ngày sinh tháng 1 – 2 – 3

Tháng Tư 2, 2019 10:05 sáng

Một số hình ảnh của cô và trò lớp 5G trong buổi sinh hoạt tập thể – tổ chức sinh nhật cho các bạn học sinh.

 IMG_20190402_095604                  IMG_20190402_095612

IMG_20190402_095608