Công văn nghỉ tết Mậu Tuất 2018 – PGD huyện Giao Thủy

Tháng Hai 5, 2018 4:21 chiều
          UBND HUYỆN GIAO THUỶ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 22/PGDĐT- HCTH

 

V/v nghỉ Tết và đảm bảo an ninh,

trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

Mậu Tuất 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Giao Thủy,  ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.

Thực hiện công văn số 138/SGDĐT-VP ngày 26/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc nghỉ Tết và đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

  1. Thời gian nghỉ Tết:

1.1. Cơ quan Phòng GD&ĐT:

Nghỉ 07 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), bắt đầu từ thứ Tư ngày 14/02/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/02/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

1.2. Các trường Mầm non, Tiểu học:

Nghỉ Tết 11 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), bắt đầu từ thứ Bảy ngày 10/02/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/02/2018 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

1.2. Các trường Trung học cơ sở:

Nghỉ Tết 10 ngày liên tục (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật), bắt đầu từ Chủ nhật ngày 11/02/2018 đến hết thứ Ba ngày 20/02/2018 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

  1. Đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, trường học, quản lý học sinh chấp hành các quy định trong những ngày nghỉ Tết.

Trong thời gian nghỉ Tết các nhà trường treo cờ Tổ quốc, các băng rôn, khẩu hiệu theo quy định; làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đón Tết Mậu Tuất với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; Thông báo lịch nghỉ Tết cho phụ huynh học sinh để quản lý con em trong những ngày nghỉ.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý học sinh. Nhắc nhở học sinh không nên tự tổ chức đi chơi xa, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày nghỉ Tết.

Các nhà trường tiến hành cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, không tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Kiên quyết xử lý những cán bộ, giáo viên, học sinh đốt pháo trong khu vực nhà trường, ngoài việc xử lý học sinh phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

– Phối hợp với địa phương tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên nhà trường; tổ chức thăm hỏi, chúc tết các gia đình CB, GV trong đơn vị là thương binh, liệt sỹ; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh …

– Tổ chức tốt việc trực ban cơ quan, trường học. Phân công bảo vệ 24/24h trong ngày, có kế hoạch cụ thể bảo vệ tài sản, tránh mất mát, hư hỏng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương xử lý khi có vụ việc phức tạp xảy ra.

Nhận được công văn này, yêu cầu các các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện nghiêm túc thực hiện. Trong thời gian nghỉ Tết có hiện tượng bất thường xảy ra, các đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT. Người nhận, Đ/c Phan Thị Ngoan cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 0968368136. Các đơn vị nộp phân công trực tết của đơn vị vào ngày 08/02/2018 về bộ phận Hành chính tổng hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo tình hình trước trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất qua địa chỉ email: phanngoangt@gmail.com vào sáng  ngày 20/02/2018./.

 

 

Nơi nhận:

– Huyện ủy, UBND huyện; (để b/c)

– Các đồng chí Lãnh đạo PGD;

– Các tổ MN, TH, THCS;

– Các trường MN, TH, THCS;

– Wbsite Phòng GD&ĐT

– Lưu: VT

 TRƯỞNG PHÒNG

                             

                        

 

 

 

                     

 

Nguyễn Cao Cường