Thời khóa biểu

1

Thời khóa biểu môn chuyên

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN THÁNG 9-NĂM HỌC 2017 – 2018 Buổi – Thứ – Tiết Tin1 Tin2 Anh1 Anh2 TD1 TD2 Â.N Â.N M.T Ghi chú Chẵn Lẻ Sáng Thứ 2 T1 Tin1: Thu T2 1B 3D Tin2: Nhung T3 5C 3D 4A 4D 4E 2D 5D 2B 2A Anh1:…
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5A: Giáo viên chủ nhiệm : Bùi Thị Loan Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Anh Tập đọc Anh Tập làm văn 2 Tập đọc Thể dục Toán Thể…
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm : Đoàn Thị Lượt Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Luyện từ & câu  Tin Tập làm văn Tập làm văn 2  Tập đọc
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3A Giáo viên chủ nhiệm : Bùi Thị Hương Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Mỹ thuật Anh Tập làm văn 2 Toán Thể dục Mỹ thuật
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2A Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Mơ Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Toán/T.Đọc Toán Toán Toán 2 Toán Kể chuyện Luyện từ &câu Chính tả Tập…
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1A Giáo viên chủ nhiệm : Phan Thị Ngọc Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Thủ công/ MT Tiếng Việt Tiếng viêt Tiếng Việt 2 Tiếng viêt Thủ công/…